Multilingual Turkish Dictionary

BACTERIOLOGICALLY

BACTERIOLOGICALLY : English Turkish

adv. bakteriyolojik olarak, bakteriyoloji (bakteriler bakteriyel yaşam ve olaylarla uğraşan bilim) aracılığıyla