Multilingual Turkish Dictionary

BAFƏNDƏ

BAFƏNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

toxqurçu

BAFƏNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

toxumaçı toxurçu (< toxumaq). çulqaçı. çulqac. çatqan. toxucu