Multilingual Turkish Dictionary

BAFTALAMAQ

BAFTALAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Bafta ile işlemek, bafta ile bezemek, baftadan köbe tikmek. Donun ətəyini baftalamaq.
məc. dan. özünden toxumaq, uydurmaq.