Multilingual Turkish Dictionary

BAFTALI

BAFTALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Bafta ile işlenmiş, bafta ile bezekli, bafta ukilmiş, baftadan köbe tikilmiş. Ağcaxanım abı, pəncə-pəncə zərli donunu, döşü baftalı, qırmızı tafta köynəyini geyib,
. mətbəxdə plov bişirməkdədir. H.Sarabski. Güllü arvad sumağı şaldan gen-bol qırmızı tuman,
. yaxası və qolunun ağzı baftalı uzun arxalıq geymiş(di). Ə.Əbülhesen.