Multilingual Turkish Dictionary

C EXTENSION

C EXTENSION : English Turkish

C uzantısı, C programa dilindeki bir kaynak dosyasının uzantısı