Multilingual Turkish Dictionary

C.A.$509655$\C.A

C.A.$509655$\C.A : English Turkish

yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi, daha alt mahkemelerin veya kuruluşların verdikleri kararların gözden geçirildiği mahkeme