Multilingual Turkish Dictionary

CABƏCA

CABƏCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [fars.] Yerbeyer, yerli-yerinde, qaydasınca, lazımrnca. İşini cabəca yerinə yetirdi.
[Ağa Kerim xan:] Adbaad hər nə ki sizə buyııracağam, o bu gün gərək cabəca əmətə gəlsin. N.Vezirov. [Meşedi Ibad:] Allaha şükür, dişlərim hamısı öz ye-rində cabəca, saqqalım da qapqara şəvə kimi. ü.Hacıbeyov. □ Cabəca eləmək
yerbeyer elemek. [Seyidler] ildə bir dəfə evlərinə qayıdıb, ailələri ilə görüşüb, gətir-dikləri pulları cabəca edib, yenə gedirlər qazanc dalınca. Ə.Haqverdiyev.