Multilingual Turkish Dictionary

CACIQCA

CACIQCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < saçmaq). cahilcə. böncə. budalaca. çaşqınca. bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. alabaşca. aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca