Multilingual Turkish Dictionary

CADENCY

CADENCY : English Turkish

n. ritim, ölçülü/kontrollü hareket; tonlama, sesin alçalıp yükselmesi (konuşmada)