Multilingual Turkish Dictionary

CAFETORIUM

CAFETORIUM : English Turkish

n. ("kafeterya" ve "oditoryum" kelimelerinin birleşimi) kafetoryum, bir okul veya üniversitede kafeterya ve konser salonu olarak kullanılan ve fonksiyon gören büyük salon