Multilingual Turkish Dictionary

CALIQLANMAQ

CALIQLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

calıq edmək. həvəslənmək

ÇALIQLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

cəld olmaq. çapınmaq. itilik gösdərmək. çalışıb özün qurtarmaq.
aşarlanmaq. əşkin verməyib çalıqlanan at. soncuqlamaq ( < sucumaq). səkəmək. önəgüləmək. boğamaq.
özünü istətmək. bükülmək. həvəslənmək. nazlanmaq. poz vermək.
salıqlanmaq. pozulmaq. çırpınmaq. yıxılmaq