Multilingual Turkish Dictionary

CALL WAITING

CALL WAITING : English Turkish

çağrı bekletme, kullanıcıları bir başka çağrının geldiği konusunda ikaz eden telefon hizmeti