Multilingual Turkish Dictionary

CAMIŞLANMAQ

CAMIŞLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çamışlanmaq. həşərlənmək. qudurmaq. bədxuyluq. hünkürmək.
camış at. çamış it.
camış adam

ÇAMIŞLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

camışlanmaq. həşərlənmək. qudurmaq. bədxuyluq. hünkürmək.
çamış at. camış at