Multilingual Turkish Dictionary

CAN-CİYƏR

CAN-CİYƏR : Azerbaijani English Dictionary

s. darling, beloved; intimate; Canım-ciyərim! My heart! My [dear] life! [My] dear / darling!; can-ciyər olmaq to be* near smb.;s heart; birisi ilə can-ciyər olmaq to be* intimate with smb

CAN-CIYƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. çox yaxın, mehriban, can-bir qelbde olan dostlar haqqında. O, mənim can-ciyərimdir.
[Dövlet bey:] Biz tanış-bi-liş, can-ciyərik, dostuq. C.Cabbarlı. [Bülend] getdikcə atası Abdulla kişiyə nə qədər oxşa-yırdı. Bülənd
Veysin doğma qardaşı, canı-ciyəri gör necə danışırdı. Ə.Əbülhesen. II Ən eziz, en istekli, doğma. [Qarı Anriye:] O mənim yeganə oğlumdur, canım-ciyərim-dir. S.Veliyev. □ Can-ciyər olmaq
bir-birine çox yaxın, çox semimi, çox mehriban dost olmaq. Bu yaz dostlarım yenə bəxtəvər olacaqlar; Can-ciyər olacaqlar. M.Müşfiq.
CANçƏKlŞMƏ(sI) bax canvermə. Qəl-binin, nəbzinin çarpması, cançəkişmə za-manları son dəqiqələrini keçirməkdə olan xəstələrdə olan çarpmanın eynidir. A.Şaiq.