Multilingual Turkish Dictionary

CANANƏ

CANANƏ : Turuz Dictionary

köküzlük. gögüzlük. əziz girami

CANANƏ : Turuz Dictionary

köküzlük. gögüzlük. əziz girami

CANANƏ : Az Turkish Farsi

ا.تازه عروسی که در قدیم می‌توانست قالیهای خوب ببافد و رنگها را به خوبی از هم تشخیص دهد