Multilingual Turkish Dictionary

CANBAZ

CANBAZ : Turuz Farsca - Türkce

atağ adağ. tutçu. fədayi

CANBAZ : Turuz Farsca - Türkce

aşdankeçti qəpsorqa. akrobat

CANBAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Tamaşa yerlerinde öz canı üçün tehlükeli oyunlar gösteren sirk artisti; kendirbaz, akrobat.
məc. Oyunbaz. Hoqqabaz. [Piri:] Şiras-lan, yaxşı bilirik ki, canbazsan. M.Süleyma-nov.

CANBAZ : Turuz Dictionary

atağ. adağ. tutçu. fədayi.
qaytac. qaytançı. (< qaymaq). akrobat. bəndbaz

CANBAZ : Turuz Dictionary

atağ. adağ. tutçu. fədayi.
qaytac. qaytançı. (< qaymaq). akrobat. bəndbaz

CANBAZ : Turkish Risale

(C.: Canbazan) Can ile oynayan, canını tehlikeye koyan, canbaz. * Hayvan alış-verişi ile uğraşan kimse. * Aldatan, hilekâr, hile yapan. * Eskiden atlı fedai asker

CANBAZ : Ottoman Turkish

(C.: Canbazan) Can ile oynayan, canını tehlikeye koyan, canbaz. * Hayvan alış-verişi ile uğraşan kimse. * Aldatan, hilekâr, hile yapan. * Eskiden atlı fedai asker