Multilingual Turkish Dictionary

DAĞBƏYİ

DAĞBƏYİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. tar. Yayda dağa köçen kö-çerilerin inzibati işlerini idare eden höku-met memuru. Nəbi yenə burda bir ad elədi; Dağbəyini tutub nə ad elədi! "Qaçaq Nebi".