Multilingual Turkish Dictionary

DAĞINTI

DAĞINTI : Azerbaijani English Dictionary

i.
destruction, demolition; tam dağıntı complete / utter destruction; yanğın dağıntısı destruction by fire; küçənin dağıntıları demolitions of the street;
[əmlak və s.] plunder, plundering, misappropriation

DAĞINTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yıxılmaq, uçulmaq, dağıl-maq ve ya sökülmek neticesinde emele ge-len yığın, qalaq, töküntü; xarabalıq. Müha-ribə nəticəsində əmələ gəlmiş dağıntı.

DAĞINTI : Az Turkish Farsi

ا.خرابی. ویرانی. پریشانی. بی‎نظمی

DAĞINTI : Turkish Turkish

karışık, gelişigüzel atılmış öteberi