Multilingual Turkish Dictionary

DAĞNANƏ(Sİ)

DAĞNANƏ(Sİ) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. bot. Əsasen dağlarda
biten xoşiyli çoxillik ot bitkisi. Yumşaq otla-rın, əlvan çiçəklərin, dağnanələrinin gözəl qoxusundan adam bihuş olurdu. A.Şaiq.