Multilingual Turkish Dictionary

DAŞIMAQ

DAŞIMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to carry [d.], to convey [d.], to transport [d.]; [araba ilə] to cart [d.]; [gəmi ilə] to ship [d.]; yük daşımaq to carry freight; mə`na daşımaq to convey meaning; silah daşımaq [gəzdirmək] to carry guns; sərnişin daşımaq to transport passengers; Biz mallarımızı bazara araba ilə daşıdıq We conveyed our goods to the market by a cart; bir kəsin familiyasını daşımaq to go* under smb.;s name, to use smb.;s name; O, ərinin familiyasını daşıyır She uses her husband;s name, She goes under her husband;s name

DAŞIMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Bir yerden başqa bir yere aparmaq, neql etmek. Yük daşımaq. Yeşikləri daşımaq. Daş daşımaq.
Ahıl ilə daş daşı, cahıl ilə bal yemə. (Mesel). Zəhmət bədən üçün lazımdır. Hər kəs daş daşımağı, odun yarmağı özünə layiq bilmirsə, gəzsin, seyr etsin. H.Zerdabi. Ey ağalar, düzünü axtar-sanız, hökumətin sütunu biz kəndlilərlə o qan-tər içində yük daşıyan iəhlələrdir. S.S.Axun-dov. Yük maşınları, arabalar taxılları xır-mana daşıyırdı. S.Rehman.
üstünde olmaq, daim özü ile saxlamaq, özü ile beraber gezdirmek. Pasportu cibin-də daşımaq. Silah daşımaq.
məc. Malik olmaq, sahib olmaq. Onlar eyni iamiliya daşıyırlar.
məc. Bir şeyi temsil eden, ehtiva eden, özünde cemleşdiren. Şairin qoşma və gə-raylıları dərin dünyəvi mahiyyət daşıyır.
İfa etmek, yerine yetirmek. Məsul vəziiə daşımaq.
Zeynal dövləti müəssisələrin birin-də orta bir vəziiə daşıyırdı. S.Hüseyn. Hərə öz cəbhəsində bir vəziiə daşıyır. M.Rahim.

DAŞIMAQ : Az Turkish Farsi

بردن
حمل کردن
نقل و انتقال دادن
با خود حمل کردن
به گردن گرفتن
به عهده گرفتن
انجان دادن
دارا بودن
داشتن