Multilingual Turkish Dictionary

DAŞMAQ

DAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
[süd, xörək və s.] to boil over; Süd daşır The milk is boiling over;
[çay, göl və s.] to overflow*, to run* over, to flood; Bu çay hər yaz daşır Every spring this river floods; % səbir kasası daşmaq to be* exasperated, to lose* one;s temper / patience

DAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Kenarlarından çıxaraq et-rafı basmaq (su haqqında). Kür daşmışdır.
Bulandı dəryalar, həm daşdı sular; Qay-naqsız bulaqlar çaya dönübdür. Qurbani. çaylar daşıb sel olsun; Taxıllar tel-tel ol-sun. M.Ə.Sabir.
Qabın tutumundan çox olduğuna göre kenarlarından aşıb tökülmek. Qoyun, quzu bir-birinə qarışar; Qulplu qazanlardan qa-tıqlar daşar. S.Vurğun. // Berk qaynayaraq köpüb, qabarıb qabın kenarlarından axıb tö-külmek (mayeler haqqında). Süd daşır. Sa-movar daşdı.
məc. Bir şeyin çoxluğunu, bolluğunu bildirir (bu menada çox vaxt "aşıb-daşmaq" şeklinde işlenir).
məc. Coşmaq, qızışmaq, hiddetlenmek, son derece acıqlanmaq (bezen "coşub-daş-maq" şeklinde işlenir). Şişman adam coşdu-daşdı, ağzı köpüklənərək:
Bu sözün sənə neçəyə mal olacağını bilmirsən,
[dedi] A.Şaiq. // Hedeqesinden oynamaq (göz haq-qında). O həddindən artıq acıqlandı, qan pi-yaləsinə bənzəyən gözləri daşmağa başladı.
M.S.Ordubadi.

DAŞMAQ : Az Turkish Farsi

سرریز شدن
لبریز شدن
سررفتن
طغیان کردن
از کوره در رفتن
حوصله سررفتن
به هیجان آمدن
متلاطم شدن