Multilingual Turkish Dictionary

DABAN İPİ

DABAN İPİ : Az Turkish Farsi

ا.مر.طناب پاشنه. طنابی که به گرداگرد چوبهای آلاچیق در ارتفاع مدوّر نیم متری از سطح زمین به صورت تک تک می‌بندند