Multilingual Turkish Dictionary

DADÜ-FƏRYAD

DADÜ-FƏRYAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax dad-fəryad. Gör hesabın mən çəkdiyim azarın; Bu dadü-fər-yadın, bu ahü-zarın. M.P.Vaqif. Əgər dadü-fəryada tez yetişməsək, mümkündür ki, millət-dən bir əsər dəxi qalmaya. C.Memmedqu-luzade.