Multilingual Turkish Dictionary

DAHİYANƏ

DAHİYANƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. great, brilliant; [i.s.] of genius; dahiyanə rəssam / kəşf / yenilik və s. great artist / discovery / invention, etc.; dahiyanə plan brilliant plan; dahiyanə əsər work of genius II. z. as / like a genius, brilliantly; dahiyanə danışmaq to speak* as / like a genius

DAHİYANƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər. dahi ve fars.
..ane] Dahicesine, dahiye xas olan, ancaq dahinin yarada bileceyi. Dahiyanə fikir.
Yüksək, pak və təmiz bir eşq ifadə edən Füzulinin dahi-yanə fəlsəfi sənət əsərlərində bəzən bir kə-dər, acı bir faciə duyulur. M.İbrahimov.