Multilingual Turkish Dictionary

DAHA

DAHA : Azerbaijani English Dictionary

I. z. no longer, now; Onlar daha burada yaşamır[lar] They live here no longer; Sən daha uşaq deyilsən You are no longer a child; Sən daha böyüksən You are a grown
up now; Ay uşaq, ağlama, daha bəsdir! Now, now, child, stop crying! II. əd. more; bir daha one more; once again, once more III. more [a morpheme which is used to form the comperative degree of the adjective], daha gözəl more beautiful, daha çətin more difficult

DAHA : Az Turkish Farsi

دیگر
پسین
بیشتر
بعلاوه
علامت صفت تفضیلی مانند داها بؤیوک = بزرگتر

DAHA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əd.
Sifetlerden evvel gelerek ço-xaltma derecesi emele getirir. Daha yaxşı. Daha bərk. Daha sağlam. // Zerflerle birlikde işlendikde müqayise derecesi düzeltmeye xidmet edir. Əvvəlkindən daha bərk yağır. Bu il yay keçən ilkindən daha isti keçir.
Qasım bəydə tacirlik damarı daha qüvvətli idi. A.Şaiq. Qarı bu səsi daha dərindən dinləmək üçün gözlərini yumdu. Ə.Memmedxanlı. Əşrəf daha böyük bir maraqla təqibə girişdi. S.Rehman. // Bezen "da" edatı ile işlenerek, evvelki menanı qüvvetlendirir. Şəhərimiz daha da gözəlləşmişdir.
Bu anda daha da bərk uğuldayan quyudan palçıqla qarışıq daşlar fəvvarə vurdu. M.Hüseyn. [Zeynal] bilirdi ki, Mehribanı təqib edəcək olsa, onu daha da əsəbiləşdirər. Ə.Memmedxanlı.
Miqdar ve ya vaxt elavesini bildirir. Daha bir saat gözləyin. Qatarın yola düşməsinə daha bir-iki dəqiqə qalmışdır.
Əlave bildirir: başqa, diger, üstelik, yene. Bir dəfə daha. Daha nə var? Daha vardırmı? Dahayoxdur.
Ortalıqda
. daha başqa yeməli şeylər vardır. Ə.Əbülhesen. // Bundan artıq, bundan ziyade, bundan qeyri. Daha heç nə istəmirəm. Sənə daha nə la-zımdır? Daha nə kimi şeylər var?
Mən daha danışmadım. M.S.Ordubadi. Lakin adamlar Mingəçevirdə Qafarın daha bir işini xatırlayırlar. Ə.Sadıq.
Bir şeyin baş vermiş olduğunu, yaxud olub bitdiyini bildirir; artıq.
.Qəhrəman Nübar qarının evində daha hörmətdən dü-şürdü. S.Rehimov. [Hava] yarım saat əvvəl çox gözəl idi, indi daha külək qalxmışdır. M.Hüseyn. // İnkar cümlesinde: bundan son¬ra, bundan bele, artıq. Daha belə işlər gör-mə. Daha oraya getmə. Daha ağlama. Daha o bizim evdə yaşamır. // Eyni menada bezen "bir" sözü ile beraber işlenir. Bir daha gö-zümə görünmə.
[Qız] mənə bir daha gö-rünmək istəmirdi. S.Hüseyn.
Hələ [Şerife] daha çocuqkən anasını itirmişdi. S.Hüseyn. □ Daha doğrusu
- bax doğru

DAHA : Turkish Turkish

şimdiye değin, henüz

DAHA : Turkish Turkish

olana ek olarak

DAHA : Turkish Turkish

kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte, sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılır

DAHA : Turkish German

noch, desto, umso, mehr, erst, schon