Multilingual Turkish Dictionary

DAHA NELER!

DAHA NELER! : Turkish Turkish

"öyle şey olur mu, amma yaptın ha!" anlamında kullanılır