Multilingual Turkish Dictionary

DAILY SICK REPORT

DAILY SICK REPORT : English Turkish military

GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU:Bir komutanlığa mensup bulunan ve hastalık veya yaralanmadan dolayı, sıhhi tedaviye ihtiyacı olan personeli gösterir günlük rapor. Bu rapor; ilgili teşkilin komutanı ve muayeneyi yapan askeri tabipler tarafından tasdik olunur. Veteriner tedavisine ihtiyacı olan hasta hayvanlar için de buna benzer bir rapor hazırlanır. Buna "sick book" ve "sick report" da denir