Multilingual Turkish Dictionary

DAIRY-FARMER

DAIRY-FARMER : English Turkish

mandıra çiftçisi, mandıra çiftliği işleten çiftçi, sağmal ineklere bakan çiftçi; mandırada çalışan kimse