Multilingual Turkish Dictionary

DAL-QABAQ

DAL-QABAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərfDal terefi qabağa çev-rilmiş halda, bir-birinin ardınca. Arxada isə,
. bir-biri ilə yanaşı yox, bir-birindən dal-qabaq, birinci və ikinci dağcığaz vardı. Ə.Əbülhesen.
◊ Dalqabaq vurmaq
yerinde olmamaq, tez-tez yerini deyişmek, gah dalda, gah qa-baqda olmaq.
.Sizin o orucluq ayları, qur-ban ayları ildə azı 10 gün dalqabaq vurur.
Mir Celal.