Multilingual Turkish Dictionary

DALGA BOYU

DALGA BOYU : Turkish Turkish

yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık

DALGA BOYU : Turkish Turkish

devirli devinimlerde bir devir içindeki devinimin yayıldığı uzaklık

DALGA BOYU : Turkish English

n. wavelength

DALGA BOYU : Turkish German

Wellanlänge

DALGA BOYU : Turkish French

longueur d'onde