Multilingual Turkish Dictionary

DALINCA

DALINCA : Azerbaijani English Dictionary

z. after, behind; for; bir kəsin dalınca qaçmaq to run* after smb, to chase s.o.; Şənbənin dalınca bazar gəlir Sunday comes after Saturday; həkim dalınca göndərmək to send* for a doctor; bir kəsin dalınca düşmək / izləmək to follow smb., to do* smb.;s steps, to chase after s.o.; Dalınca qapını ört Shut the door behind you

DALINCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
Ardınca, arxasınca, izin-ce; izleyerek, teqib ederek. Bir-birinin da-lınca getmək. Dalımca gəl.
Kərbəlayı Cə-fər əmi qabaqca və Xudayar onun dalınca gedib girdilər bir xırda qaranlıq hücrəyə. C.Memmedquluzade. ülkərin dalınca Ay-gün də qalxdı; Əmirxan bu dəfə Əlyara bax-dı. S.Vurğun.
Bilavasite sonra, ardınca, ara verme-den. Birinci atəşin dalınca ikincisi eşidildi. Kitabı kitab dalınca oxuyur. Papirosu pa-piros dalınca çəkir.
Meqsed bildirir. Həkim dalınca adam göndərmək.
[Student] sevincli bir halda qulluqçunu çağırdı, xanımın yanına kitab dalınca göndərdi. çemenzeminli. Hüseyn-qulu ağa Qaraca qızın dalınca nökər gön-dərdi ki, gəlib oynasın. S.S.Axundov.

DALINCA : Az Turkish Farsi

از پشت سر
به دنبال
دنبال
در پی