Multilingual Turkish Dictionary

DALTONIAN

DALTONIAN : English Turkish

n. renk körü olan kimse, daltonizm hastalığı olan kimse, renk körüğü hastalığı olan kimse