Multilingual Turkish Dictionary

DAMĞALANMIŞ

DAMĞALANMIŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif.
Damğa vurul-muş, damğa aleti ile nişan vurulmuş, dağ basılmış. Səməd sağ yanaqlarından "S" hərfi şəklində damğalanmış qoyunlarını ta-nıyıb sağmağa başladı. M.Hüseyn. // Möhür basılmış.
məc. Lekelenmiş, leke vurulmuş, rüs-vay edilmiş.