Multilingual Turkish Dictionary

DAMCIL-DAMCIL

DAMCIL-DAMCIL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərfHisse-hisse, az-az, getdikce, yavaş-yavaş. Ana,
. bədənini damcıl-damcıl əridir, uşağını bəsləmək üçün çırpınırdı. Mir Celal.