Multilingual Turkish Dictionary

DAMLALAR OLUŞTURAN

DAMLALAR OLUŞTURAN : Turkish English

adj. guttiferous