Multilingual Turkish Dictionary

DAMLATAŞI

DAMLATAŞI : Turkish Turkish

yapılarda bezeme öğesi olarak kullanılan damla biçimindeki taş kabartma