Multilingual Turkish Dictionary

DAMNIFYING

DAMNIFYING : English Turkish

adj. zarara yol açan, zarar verici, hasara neden olan (Hukuk)