Multilingual Turkish Dictionary

DANABAŞ

DANABAŞ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. blockhead, dunderhead, dullard; [şagird] dunce II. s. slow-witted, narrow-minded, dull, stupid

DANABAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. məh.
Bax danadişi.
məc. dan. Küt adam, ters adam, höcet adam. Danabaşın biridir.