Multilingual Turkish Dictionary

DANCING ROLLER

DANCING ROLLER : English Turkish Textile

akkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma valsi