Multilingual Turkish Dictionary

DANGLING MODIFIER

DANGLING MODIFIER : English Turkish

n. aykırı niteleyen, bir kelimenin cümle içinde açık şekilde ifade edilmediği zaman onu niteleyen kelime veya cümle