Multilingual Turkish Dictionary

DANIŞDIRMAQ

DANIŞDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to question [d.], to interrogate [d.], to make* inquiries [about]

DANIŞDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb.
Danışmağa mec-bur etmek. // Soruşmaq, dindirmek, sorğu-sual etmek. Məhkəmə sədri üçün məsələ ay-dın idi. Buna baxmayaraq, bir neçə şahidi də danışdırdı. S.Hüseyn. // Birisi ile söhbet edib fikrini bilmek. Bir dəfə yataqxanada tələbə-lər sözü bir yerə qoydular ki, Qədiri da-nışdırmamış rəy söyləməsinlər. Mir Celal. [Baxış bey] bəlkə də Növrəstəni danışdır-maq, bir ağzını yoxlamaq üçün gözləyirdi. Ə.Abasov.
məc. Dile getirmek, dillendirmek, çal-maq, oxutmaq. Bir ağız da, bir nəfəs də da-nışdırın sarı simi; Belə bir gün ələ düşməz, dayanmayın qonaq kimi. S.Vurğun.
İnkar şeklinde: danışdırmamaq
din-dirmemek, birinden küsüb elaqeni kesmek.

DANIŞDIRMAQ : Az Turkish Farsi

به گفتگو واداشتن
حرف کشیدن
استنطاق کردن
بازپرسی کردن