Multilingual Turkish Dictionary

DAR-DAR

DAR-DAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zəriBalaca uşağın ilk yerime terzi. O, dar-dar yeriyəndə, ayağa duranda [evvelce] bu cəhrədən tutub qalxırdı. Ə.Əbülhesen.