Multilingual Turkish Dictionary

DARUQƏ

DARUQƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax darğa. Qapı açılır, Ağa Kərim, Hacı Rəcəbəli daruqə və yanında dörd nəiər adam daxil olurlar. M.F.Axundzade.