Multilingual Turkish Dictionary

DASHI

DASHI : English Turkish

n. dashi, (Japonca) et suyu veya et suyunda çorba (balıktan veya yosundan yapılan)