Multilingual Turkish Dictionary

DASTANLAŞMAQ

DASTANLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dəstanlaşmaq nağıla çüvrilmək

DASTANLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ötrəkinmək örtəkimək. çox ünlənib yayılmaq