Multilingual Turkish Dictionary

DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT

DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT : English Turkish

Veri İletişim Donanımı, veri iletişim donanımı, veri gönderen bir bilgisayar ile varış hedefi arasında (RS-232C arayüzü yoluyla) bağlantı kuran aygıt (genelde bir modemdir)