Multilingual Turkish Dictionary

DATA ENCRYPTION STANDARD

DATA ENCRYPTION STANDARD : English Turkish

Veri Şifreleme Standardı, (Bilgisayar) özel bir anahtar algoritma kullanan verileri şifrelemek için kullanılan Amerikan standardı (veriyi çökertilmesi çok zor olan bir şekilde şifreler), DES