Multilingual Turkish Dictionary

FAĞIR

FAĞIR : Azerbaijani English Dictionary

I. i. the poor thing; the poor; unfortunate II. s.
[dinc, mülayim] meek; [cəsarətsiz, itaətkar] humble;
[yoxsul] poor, needy;
[yazıq] poor

FAĞIR : Turuz Farsca - Türkce

yalavaş aciz.
mən kimi yalavaşdan qorxmuş.
yalavaş yardımcısıı tanrım

FAGIR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. ve sif. [ər.]
Aciz, yazrq, mezlum; dinc, sakit. Fağır kişi.
[Nebi pristav Mehdi beyi görcek deyinir:] Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? "Qaçaq Nebi". [Hacr Qara:]
.Mən bir fağır adamam, peşəm sövdəgərlikdir. M.F.Axundzade.
Kasrb, yoxsul, tavanasrz, miskin. Fağıra kömək etmək.
Dağıdın fağırlara; Dövlətin, malın keşişin! Aşrq Əlesger. [Qulu:] Adam fağıra pul verər, yetimə paltar alıb qarnını doydurar. S.S.Axundov.
fağır-fağır zərf Yazrq-yazrq, mezlum-mezlum; fağrrcasrna. Fağır-fağır oturmaq.
Mehriban fağır-fağır kişinin dalınca ba-xıb bir müddət qapını örtmədi. H.Seyidbeyli.

FAĞIR : Az Turkish Farsi

ص.[عر.فقیر]مظلوم. سربه زیر. بی‎آزار. رام