Multilingual Turkish Dictionary

FAĞIRLAŞMAQ

FAĞIRLAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to become* meek; to become* humble / poor

FAĞIRLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Acizleşmek, aciz ol-maq, yazrqlaşmaq, evvelki ötkemliyini, teşexxüsünü itirmek, sakitleşmek. Gəlin fağırlaşmışdı. O, bədnam olduğunu başa düşmüşdü. B.Bayramov. // Yoxsullaşmaq, kasrblaşmaq, eli aşağr düşmek.