Multilingual Turkish Dictionary

FAŞİSLƏRƏ

FAŞİSLƏRƏ : Turuz Dictionary

-yaltaqlara, bir para faşislərə, verilən ad aşis. (el ara). aşist. aşçı

FAŞİSLƏRƏ : Turuz Dictionary

-yaltaqlara, bir para faşislərə, verilən ad aşis. (el ara). aşist. aşçı